Aktualności

Otwarte API systemu CAD jest w dzisiejszych czasach jednym z ważniejszych elementów rozwoju oprogramowania. Producenci, którzy jeszcze nie umożliwili lub dopiero niedawno otworzyli dostęp do API swoich produktów są zdecydowanie za konkurencją, która wdrożyła takie rozwiązanie wcześniej.


Budowanie sieci produktów partnerskich wymaga czasu, a bez aplikacji zintegrowanych tzw. dodatków sam system CAD nie jest w dzisiejszych czasach atrakcyjny i nie spełnia wymagań stawianych przez rynek i Klientów. Tworzone przez niezależnych producentów rozwiązania „dodatkowe” wypełniają lukę ich funkcjonalności, dzięki czemu Klient dostaje pakiet narzędzi CAx do wyboru, dostosowanych do prowadzonej przez niego działalności, a opartych na konkretnym systemie CAD.
Możliwości programowania SolidWorks® wydają się być nieograniczone. To co może wykonać użytkownik ręcznie może również zostać (przynajmniej teoretycznie) zautomatyzowane. Po nawiązaniu połączenia z SolidWorks® (swApp) możemy pracować z aktywnym dokumentem (swApp.ActiveDoc) np. dodawać, zmieniać, usuwać właściwości komponentów, modyfikować istniejące operacje bryłowe części, eksportować dokumenty do innych formatów tj. pdf, step, dxf (ExportFlatPatternView(NewFilePath, bends)). Możliwe jest także opracowanie makra, która będzie generowało model bryłowy części np. na podstawie danych zawartych w pliku, począwszy od utworzenia nowego dokumentu (SwApp.NewDocument(Template, 0, 0, 0)) po wygenerowanie operacji bryłowych (np. swDoc.FeatureManager.FeatureExtrusion2(…)). Ponad to możliwym jest, aby informacje zawarte we właściwościach komponentów, liście materiałowej, notatkach, adnotacjach itp. zostały pobrane, a następnie użyte jako źródło informacji dla innych aplikacji, bądź też zapisane do pliku zewnętrznego (txt, xls, xml, doc itp.).


Istnieją nieograniczone możliwości i ilości pomysłów na tworzenie prostych, jak i zaawansowanych rozwiązań czego przykładem mogą być makra zgrupowane w dodatku MacroSolid, który posiada certyfikat SolidWorks® Solution Partner. Wśród ww. makr można znaleźć takie, które automatyzują proces generowania plików z nazwą zdefiniowaną przez użytkownika (np. DXF, DRW, PDF), jak i makra, które skracają czas niezbędny do opracowania dokumentacji projektu (np. Properties, Print). 


 


Makro Properties - definiowanie właściwości dostosowanych oraz specyficznych dla konfiguracji. Filmik przedstawia m.in. jak skonfigurować makro Properties tj. zdefiniować nazwy właściwości, metody przypisywania wartości oraz jak korzystać z Edytora list właściwości.
Makro SortTree - tworzenie folderów w drzewie operacji FeatureManager modelu złożenia, dodawanie do nich części i/lub złożeń w zależności od wartości wybranej właściwości pliku, a następnie sortowanie ich według wybranego kryterium. Filmik prezentuje możliwość pracy makra w różnych trybach m.in. pracy makra dla wybranych/zaznaczonych komponentów. W przypadku Imadła pneumatycznego zostały wydzielone komponenty "ADKSolid", części zamawiane, standardowe oraz wytwarzane. Informacje o typie zapisane zostały do właściwości "Type" za pomocą makra Properties w krokach:  • dla wszystkich komponentów przypisano właściwość "Type" o wartości "ADKSolid" (0.40s-1.20s),


  • w trybie wybranych komponentów zmieniono właściwość "Type" na odpowiedni (1.20s-2.10s).
Makro ExcelBOM - generowanie listy materiałowej do pliku Excel z uwzględnieniem wydzielonych komponentów (folderów). Filmik prezentuje również możliwość:  • generowania listy materiałowej dla wybranych/zaznaczonych komponentów (1.02s-1.40s),


  • uwzględnienia przez makro  opcji "wyklucz z listy materiałów" (1.40s-2.22s) podczas generowania BOM.


Makro ExcelBOM2 - generowanie listy materiałów (tzw. BOM) w postaci pliku MS Excel® z aktywnego modelu złożenia lub z wybranych złożeń. W filmiku zaprezentowano:  • wykorzystanie pliku Excel jako szablonu dla generowanej przez makro listy materiałowej (0.21s-2.21s),


  • funkcję pomijania przez makro komponentów znajdujących się w wybranym folderze drzewa operacji FeatureManager (3.05s-3.56s),


  • możliwość wygenerowania jednego zestawienia dla różnych projektów/złożeń (3.56s-5.15s).

 

Makro WordReport2 - generowanie listy materiałowej do pliku Word wraz z grafikami. Filmik prezentuje:  • konfigurację makra WordReport2 (0.48s-3.39s),


  • trzy sposoby dodawania do zestawienia grafiki/wizerunku komponentu (3.39s-10:45s).


Makro STEP - generowanie plików STEP części i/lub złożeńMakro DRW->PDF/DXF - generowanie plików PDF oraz DXF z rysunków 2DMakro Print - hurtowe drukowanie

Copyright © ADKSolid. All rights reserved
Tagi: ADKSolid, solidworks, automatyzacja, step, rysunki 2d, 3d
Źródło: ADKSolid
Liczba wyświetleń: 1663
Najciekawsze tematy
Polecane artykuły
Napisz komentarz
0 Komentarze
Nie ma jeszcze komentarzy na temat filmu. Rozpocznij dyskusję!

PSWUG

Strefa Resellera

Publikuj

Społeczność

Ankieta

Linki

RSS

BOT