Aktualności
Makro WordReport2 - umożliwia generowanie listy materiałów/raportu do pliku Word® wraz z wizerunkiem poszczególnych składowych złożenia. Makro grupuje komponenty na podstawie wartości wybranej właściwości, sortuje je a następnie generuje przejrzyste zestawienie według przyjętego formatowania.
Makro umożliwia:
 1. generowanie listy materiałów (BOM)/raportu do pliku Word®:


  1. z wszystkich komponentów aktywnego złożenia,


  2. z wszystkich komponentów będących na najwyższym poziomie aktywnego złożenia,


  3. z możliwością uwzględniania podzłożeń,


  4. w postaci tabeli lub kolumn,
 2. zdefiniowanie formatowania komórek uzależnionego od wartości wybranej właściwości komponentu (możliwość m.in. wyboru czcionki tekstu, określenia czy komórka powinna mieć ramkę, określenia wysokości komórki oraz w przypadku generowania zestawienia z podziałem strony na kolumny możliwości określenia liczby kolumn oraz procentowego udziału szerokości obszaru w komórce, w którym zamieszczany jest opis komponentu w stosunku do obszaru przypisanego na wizerunek/obrazek),


 3. wybór sposobu wstawiania wizerunku komponentu do komórki (generowanie grafiki z: aktywnego modelu złożenia, wybranego widoku części lub wstawianie istniejącej grafiki (png, jpg, gif,bmp,tif, cgm,eps) ze zdefiniowanej lokalizacji),


 4. zdefiniowanie tekstu komórki komponentu poprzez przypisanie wybranych wartości właściwości komponentu,


 5. pomijanie tych komponentów, które posiadają w swojej nazwie słowa kluczowe (definiowane przez użytkownika) oraz komponentów, które znajdują się w wybranym folderze drzewa struktury złożenia lub folderze na dysku komputera;


 6. zapisanie ustawień domyślnych okna makra.Tryby generowania obrazków:Zdjęcie z aktywnego modelu złożeniaGrafiki do raportu generowane są z obszaru graficznego SolidWorks®, a co za tym idzie generowane są z przyjętymi ustawieniami wyświetlania. Makro ukrywa wszystkie komponenty i kolejno pokazuje tylko ten, z którego wykonuje obrazek, a następnie, już przed samym wykonaniem zdjęcia, wpisuje komponent w okno obszaru graficznego („wpisz w ekran”). Przed uruchomieniem makra należy ustawić w SolidWorks® widoczność elementów w obszarze graficzny, wybrać styl wyświetlania i bieżącą orientację widoku oraz ukryć obszar drzewa operacji FeatureManager.Zdjęcie z widoku części W tym trybie makro WordReport2 otwiera każdy komponent, zmienia bieżącą orientację widoku na tą, która została zdefiniowana w oknie makra a następnie generuje obrazek zgodnie z ustawieniami stylu wyświetlania oraz widoczności elementów dokumentu. Użytkownik może również wybrać zdefiniowany wcześniej swój widok (opcja: „Mój widok”), pamiętając o tym, aby nazwa tego widoku w makrze oraz SolidWorks® była taka sama.Zdjęcie ze zdefiniowanej lokalizacji W tym trybie grafiki do raportu pobierane są z folderu na dysku komputera/serwera. Po wybraniu tego trybu uaktywnia się dolny pasek, w którym Użytkownik wybiera ścieżkę do folderu ze zdjęciami. Grafika musi być nazwana tak samo jak wartość wybranej właściwości pliku.Jak to działa? Każda komórka składa się z dwóch obszarów. W pierwszym (po lewej) znajduje się opis komponentu, a w drugim (po prawej) wizerunek/obrazek części lub złożenia. Przy zaznaczonej opcji generowania raportu do tabelki komórki grupowane są w bloki. Komórki typu 1 (zakładka „Komórka 1”) grupowane są po cztery w wierszu, komórki typu 2 i 3 po dwa w wierszu a typu 4 po jednej w wierszu. Przypisanie komponentu do typu komórki odbywa się w zależności od wartości wybranej właściwości pliku. W przypadku braku określonej właściwości makro przypisuje komponent do komórek typu „domyślnego” (zakładka „Domyślna”) grupowanych po cztery w wierszu podobnie jak w przypadku grupowania komponentów w komórki typu 1. Makro umożliwia sortowanie komponentów przypisanych do rodzaju komórki według wybranego kryterium. Przy odznaczonej opcji „Tabelka”, makro grupuje komponenty przypisane do rodzaju komórek w kolumnach. W trybie tym można ustalić liczbę kolumn na stronie oraz zdefiniować procentowy udział szerokości obszaru w komórce, w którym zamieszczany jest opis komponentu w stosunku do obszaru przypisanego na wizerunek/obrazek). Więcej na www.adksolid.com


Tagi: ADKSolid, MacroSolid, makra, dodatki, solidworks
Źródło: ADKSolid
Liczba wyświetleń: 2273
Najciekawsze tematy
Polecane artykuły
Napisz komentarz
0 Komentarze
Nie ma jeszcze komentarzy na temat filmu. Rozpocznij dyskusję!

PSWUG

Strefa Resellera

Publikuj

Społeczność

Ankieta

Linki

RSS

BOT